Pris och kvalitet – en svensk ullstandard behövs

Det har pågått en lång diskussion i facebookgruppen Ullförmedlingen om prissättning. Finns det riktlinjer för prissättning, frågar någon? Nej, det gör det inte, svarar jag. Den enda rekommendation jag känner till är Föreningen svenska allmogefår som har rekommenderade priser för råull med mera. För få, otvättad och sorterad ull rekommenderar de 200 kronor per kilo.

Här kommer vi in på en knivig fråga. Att bara följa ett pris utan att gå in på faktorer som berör kvalitet är inte särskilt klokt om man vill höja ullens status. Vi har i Sverige ingen standard att luta oss mot som till exempel Norge har. Vi har inte ens en dokumentation över olika rasers ull eller ulltyper.

Spinnerierna betalar från 30-120 kr kilot enligt en enkätundersökning Anna Hedendahl, ullansvarig i Svenska fåravelsförbundet, gjort. De flesta kring 50-70 kronor kilot. Men då ska det vara bra kvalitet, skräpfri, fri från dubbelklicka, klippt minst två gånger per år och oftast höstullen som är ren och tvättad i naturens egen tvättmaskin på betet (ett bete utan tistlar, tallbarr och andra små otäcka saker från växtriket). Resultatet visar spinnerierna upplever problem med skräpig ull och att det handlar mycket om ett personligt förtroende vid köp av ull. Så sker också ofta affärerna i Ullförmedlingen. Man får ett gott rykte som sprids, någon säger att ull från xx är fantastisk och någon hittar en särskild ulleverantör som man som köpare har förtroende för.

Jag tänker att det ändå borde vara lättare om vi har standard som definierar kvalitet. I och med att intresset för ull ökat, särskilt bland hantverkare, och direktförsäljning mellan ulleverantör och förädlare, ökar också behovet av att ha ett gemensamt språk för kvalitet. Om vi blir fler som kan få avsättning för ullen, kan allt inte förlitas på personlig kännedom eller goda relationer.

Vi behöver en svensk ullstandard. Men frågan är vem kommer att visa handlingskraft och göra verkstad av det önskemålet som nu hörs från så många håll? Svenska fåravelsförbundet, Jordbruksverket i samarbete med Hemslöjdsföreningen? Det är min åsikt iallafall.

Kommentera