Ekologisk ull, finns det?

En person annonserade i Ullförmedlingens facebook-grupp efter eko-ull för att hon vill säkert veta att djuren lever under de bästa förutsättningarna i sina djurliv och för att slippa onödiga gifter. En lång diskussion utbröt, trots att FB-gruppen är en annonsgrupp och ingen diskussionsgrupp. Men ibland uppstår det förstås angelägna diskussioner, och som administratör måste jag hejda dem. Annars kanske inte köpare och säljare hittar varandra i alla inlägg. Sociala medier i all ära, men börjas det kan det dra iväg ganska långt. Den här diskussionen var ändå ganska intressant att följa. Och jag skulle ändå vilja kommentera den. Det är många köpare som efterfrågar eko-ull och eko-ullprodukter. Så – vad är ekologisk ull, finns det?

Det finns ull från ekologiska besättningar, men kan man säga att själva ullen är ekologisk? Vad är det egentligen? Jag ställde faktiskt frågan till vår revisor i höstas (vi är KRAV) och han kunde inte svara på det. Det som stod i regelverket var att produkter från KRAV-djuren ska i marknadsföringssammanhang uttryckas som att produkterna kommer från en ekologisk besättning. Men ullen är ju ingen förädlad produkt, den är ju del av djuret? Får man kalla den ekologisk då? Han visste inte men sa att han kunde ta reda på det. Så det är alltså inte ens säkert att ullen från ett ekologiskt får får kalla sig ekologisk ull.

En person i diskussionen menade att folk hänger upp sig på ekologiskt utan att ha någon kunskap kring det svenska lantbruket. Det viktigaste är att det är svenskt. Må så vara, det finns inget land i världen som har så stränga djurskydds- och miljöregler som Sverige. KRAV och EU-ekologiskt ställer ännu lite högre krav på djurhållningen. Men även en konventionell besättning har minimal användning av antibiotika, hormoner och när det gäller fårhållningen i landet så tror jag iallafall och brukar säga – köp svenskt, det är viktigare än att det är ekologiskt. Detta gäller ju även ullen, då våra djurskyddsregler generellt gör att den svenska ullen kommer från djur som har ett bra liv. Ekologiskt har högre krav på utevistelse men det betyder inte att lamm som föds upp på vintern utan utevistelse inte har ett bra liv.

Fast nu handlade ju inte annonsen om huruvida köparen skulle köpa utländsk eller svensk ull. Hon var ute efter ekologisk ull att använda som stoppning. Knäckfrågan är ju vad den stora skillnaden är om man köper ull från konventionella får eller ull från ekologiska får. Förmodligen har de ungefär ett lika bra liv. De flesta gårdar odlar sitt eget foder och ingår i ett gårdens kretslopp. Den ekologiska har krav på att göra det, och får inte konstgödsla. Köper man in foder utifrån ska den dokumenterat vara ekologisk.

Slutligen, jag har personligen inget svar på om problemformuleringen – eko-ull, finns det? Det finns ull från ekologiska besättningar, och det finns ull från konventionella besättningar. Om jag skulle köpa ull skulle jag engagera mig i faktorer som påverkar kvaliteten på råvaran ull: renligheten, hur ofta fåren klipps, att de mår bra, har bra hull mm, allt som påverkar kvaliteten på ullen, samt att jag får tag på rätt ull för det ändamål jag har i användningsområdet. Allt för att vi bättre ska ta tillvara den svenska ullen, ekologisk eller ej.

Kommentera