Ullförmedlingen vill utveckla och expandera

Just nu pågår ett arbete med en projektansökan hos Leader Upplandsbygd, för att utveckla konceptet Ullförmedlingen. I ansökan finns ett antal delprojekt som alla ska bidra till att uppfylla projektets mål kring att förmedla ull, kunskaper om ull och förmedla kontakter inom branschen. Ett första beslut om projektet kan bli verklighet kommer i november.

-Vi ansöker nu om medel för att utveckla och skapa struktur, logistik, metoder och samarbeten som leder till ökad användning av svensk ull, säger initiativtagare Fia Söderberg. Utgångspunkten är att all ull har ett värde och kan ha ett användningsområde.

Projektet ska också öka kunskap om ullhantering, förändra attityder och inspirera till produktutveckling och nya innovationer. Eftersom det är ett Leaderprojekt är projektet koncentrerat till kommunerna Östhammar, Uppsala, Knivsta och Sigtuna. Men på sikt ska resultaten av projektet kunna gynna fårföretagare och förädlingsföretagare på ett nationellt plan, bland annat med en digital tjänst för köp och sälj av ull, en utveckling av den facebookgrupp som finns idag.

– Vi hoppas på en bred delaktighet av både fårägare och förädlare av ull inom projektets geografiska område. Här finns ca 245 fårföretagare och ca 15000 får, lamm och baggar som tillsammans kan ge ca 15 ton ull per år. Det gäller att hitta användningsområden för den ullen, avslutar Fia Söderberg.

Planen är att projektet ska pågå i ca två år och starta våren/sommaren 2018. Information om beslutet om projektmedel kommer förmodligen i november.

För mer information
Fia Söderberg, initiativtagare och ordförande i Svensk ullförmedling ek. för.
E-post: fia@ullformedlingen.se
Telefon: 0733-50 22 39