Succé för ullkarta med ulluppköpare

Svenska fåravelsförbundet jobbar på

karta

Förbundet fortsätter sitt uthålliga arbete med att öka statusen och kvaliteten på svensk ull. Det senaste konkreta exemplet på detta är att skinn- och ullansvariga Claudia Dillmann har tagit initiativ till och ordnat en googlekarta med ulluppköpare i landet, för att visa fårägarna en bild över vart man faktiskt kan vända sig för att sälja sin ull. Ullkartan hittar du här. I all sin enkelhet, ett genialt drag för att få en överblick och på ett enkelt sätt länka till aktörerna. Förbundet förmedlar dock endast informationen, kontakter och kommunikation sker direkt med uppköpare, som är ansvariga för sina respektive företag/organisationer.

Ullförmedlingen med som uppköpare

Det som är väldigt roligt utöver att det är en bra grej, är att Ullförmedlingen faktiskt finns med på en punkt på kartan, trots att vi hittills ”bara” är en digital arena i form av en facebookgrupp för försäljning av ull. Claudia har också gjort en inventering över hur mycket dessa 17 uppköpare köper ull varje år, och i den eminenta medlemstidningen Fårskötsel finns en artikel över läget. Vi (jag och Claudia) försökte räkna ut hur stor omsättning det är i facebookgruppen Ullförmedlingen, och kom fram till cirka 1,5 ton per år, och att det säljs till ett värde på 100 000 kronor. Detta är förstås en grov uppskattning eftersom det inte går att mäta alla affärer som görs i gruppen. Men utifrån en kort frågerunda jag som admin för gruppen gjorde för ett tag sen, kom vi fram till den summan. Förmodligen handlar det om bra mycket mer i reda pengar, och att det är ett stort mörkertal.

Priset på ull är sakta på väg uppåt

Det finns pengar att tjäna på att satsa på en bättre ullkvalitet. Det börjar fler och fler fårägare inse. Priset är sakta påväg upp, och prisnivån i Ullförmedlingen ligger mycket högt jämfört med vad andra aktörer betalar för ullen. Detta beror på att marknaden inom förmedlingen är fri och att försäljningen sker direkt från producent till konsument/förädlare. Det är ingen mellanhand som förmedlar ullen, vilket också ibland gör att kvaliteten på viss ull är låg till ett högt pris. Det är upp till varje fårägare att se till att presentera en rättvis bild av den ull man har att sälja, och ta betalt därefter. Vilket förstås är väldigt svårt då Ullförmedlingen inte anger några riktpriser på rekommendation. Men min känsla som admin är att prissättningen i Ullförmedlingen har bidragit till att priserna på ull ökar.

Se Claudia i ATL-TV ioch hör henne prata om detta och kartan. Inslaget om ull börjar 2.30 in i programmet, men man kan även lära sig något om svensk odling av pumpa som avhandlas före inslaget.