Kerstin Paradis Gustafsson får Region Hallands kulturpris

Region Halland delade ut sitt kulturpris den 29 november till textilkonstnären, författaren och ullspecialisten Kerstin Paradis Gustafsson, skriver Region Halland på sin webbplats. Prissumman är på 75 000 kr.

Motiveringen

”Kerstin Paradis Gustafsson har med stor respekt för kvinnors hantverksskicklighet genom sina resor och ett idogt forskningsarbete samlat in kunskaper om ull och ullhantering världen över. Med sin konstnärliga gärning och genom de böcker hon skrivit, delger hon alla slöjd- och hantverksintresserade ovärderliga textila teknikkunskaper. Kerstin Paradis Gustafsson bidrar därmed till att vårt gemensamma textila kulturarv inte går förlorat för kommande generationer.”

Om Kerstin Paradis Gustafsson

Kerstin Paradis Gustafsson är konstnär och författare med inriktning på ull och textil. Hon har rest i länder världen över för att ta del av andra kulturers sätt att bearbeta och använda ull. Kerstin Paradis Gustafsson anlitas ofta som föreläsare eller specialist; på kurser, seminarier och i textilutbildningar på alla nivåer. Hon delar också med sig av sina kunskaper i det femtontal böcker hon skrivit.

Region Halland delar årligen ut kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet, och som har anknytning till Hallands län. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.

Läs hela nyheten här