Lättare att köpa och sälja svensk ull

Det ska bli lättare att sälja ullen från sina får och för köpare att handla ull direkt från fårägaren. Jordbruksverket och Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling har beviljat ett projekt om en ny digital plattform för köp och sälj av svensk ull. Bakom idén står Ullförmedlingens grundare Fia Söderberg.

Innovativt sätt att använda landsbygdens resurser

Syftet med projektet är att skapa en digital plattform för köp och sälj av ull, en mötesplats för konsumenter och producenter av svensk ull. Upplandsbygd och Jordbruksverket motiverar beslutet med att insatsen kan bidra till att tillgängliggöra landsbygdens resurser på ett innovativt och hållbart sätt. Projektet kan bidra till en ökad samverkan mellan lokala fårföretagare som i sin tur kan stärka utvecklingen på landsbygden. Det kan även öka försörjningsgraden för områdets företagare och göra så att ullen ses som en möjlighet i stället för ett problem. Projektet skapar en mötesplats för konsumenter och producenter och kan även dela till att arbetstillfällen skapas på sikt.

Projektet kommer att vända sig till fårägare som vill sälja sin ull och till konsumenter, uppköpare och användare av ullen inom i första hand Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna kommuner. På sikt och efter projektets slut kommer plattformen att fungera som en nationell tjänst för ullförmedling som ersätter facebookgruppen med samma namn. 

Om Ullförmedlingen

Fia Söderberg är fårbonde och tyckte tidigt att det var ett gigantiskt resursslöseri att inte ta tillvara ullen från fåren, som ändå ska klippas en eller två gånger varje år. Hon upptäckte att det saknades en arena där köpare och säljare av ull kunde mötas och också ett behov av kunskap om ull. 2013 startade hon facebookgruppen Ullförmedlingen som växte snabbt. I gruppen köps och säljs ull från svenska får utan mellanhänder och gruppen fungerar som en arena och en mötesplats för fårägare och de som vill köpa ull för olika ändamål. Gruppen med sina 4500 medlemmar har skapat en given plats för ullmarknad på ett nationellt plan. Men Fia Söderberg har länge velat utveckla idén om en digital plattform för köp och sälj av ull, en slags Blocket, fast för ull.

– För mig är det viktigt att den här tjänsten når ut till fler och större aktörer för att vi ska öka marknaden för och efterfrågan på den svenska ullen, säger Fia Söderberg. Det är mycket som behöver utvecklas nationellt för att vi ska bli bättre på att ta tillvara svensk ull. Min ambition är att den digitala plattformen blir en pusselbit i en nationell infrastruktur som kan utvecklas och breddas innehållsmässigt. Självklart vill jag också förbättra och göra det lättare för alla dem som redan säljer och köper ull i facebookgruppen.

fia_medfarenbesskuren
Bild: Fia Söderberg med några får på gården. Foto: Leif Yttergren.

Projektet startar den 1 september 2018 och avslutas 31 augusti 2019. Stödet går till personalkostnader, marknadsföring och investering av digital tjänst.

För mer information
Projektledare och grundare Fia Söderberg
E-post fia@ullformedlingen.se, telefon 0733-50 22 39, webb www.ullformedlingen.se

Upplandsbygd_EU-flagga_Europeiska_Jordbruksfonden