Hett med ull – var finns den politiska viljan?

Lisa Bergstrand hos Björn Jonsson, Jämtland. En av nya företagare sugna på att använda svensk ull som vi tidigare har berättat om. Foto: Emma Bergstrand.

Stort intresse att vilja använda svensk ull

Problemen med att tillvarata den svenska ullen är vida kända för branschen. Det är många aktörer som har ett stort engagemang för att använda svensk ull i sina produkter. Men det är inte helt lätt att få till produktionen eftersom processen från hela fåret/lammet fram till färdig produkt är en snårig väg utan nationell infrastruktur, logistik och industri. Många unga entreprenörer vill använda svensk ull i mångder av produkter, till exempel yogamattor, plädar, kläder och just nu är det många som undersöker vilka vägar de kan gå där delar av produktionskedjan ligger i andra länder i Europa framför allt. Två av dessa är Filippa K och Röjk. Svenska dagbladet berättar om dessa och lammproducenten Tomas Olsson i artikeln Svensk ull – från soptippen till modehusen.

Ullpodden har tidigare intervjuat både Elin Larsson från Filippa K och Tomas Olsson. Här hittar du avsnitten.

Nationell agenda för svensk ull?

Svenska dagbladet poängterar att det inte finns någon myndighet som har övergripande ansvar för ullen. Jordbruksverket ser ullen som en biprodukt, inte som en jordbruksprodukt, vilket gör att incitament saknas för att driva på en ökad marknad och tillväxt. Tillväxtverket anser att den tillhör de gröna näringarna och hänvisar till Jordbruksverket. Därmed är det ingen på statlig nivå som driver på utvecklingen med den kraft som skulle behövas.

Är det då en politisk fråga? Ja, delvis. Det är också förstås en näringslivsfråga. Att bygga upp en ny svensk ullindustri är fullt möjligt att göras med de krafter och företag som finns i dag. Men inte utan den samlade nationella samordningen och en kraftsamling mellan de aktörer som finns idag.

Nämnden för hemslöjdsfrågor aviserade behovet av en nationell agenda för den svenska ullen i ett avsnitt av Ullpodden. Det vore ett första steg men arbetet måste sätta igång idag, då det är nu kraften till förändring finns.

Här hittar du fler artiklar om svensk ull