Tips till fårägare

Tips för bättre ullkvalitet

Så här kan du få bättre kvalitet på ullen:

  • Klipp minst två gånger per år, vår och höst
  • Höstullen är vanligtvis den bästa
  • Låt inte fåren beta i hagar med mycket tistlar och skräp
  • När du klipper – ta in en professionell fårklippare eller lär dig klippa utan dubbelklipp
  • Klipp de ljusa fåren först
  • Håll klippplatsen ren
  • Grovsortera direkt vid klippning
  • Sortera bort bukull, skräpig ull och ihoptovad ull
  • Lägg ullen i papperssäckar med tidningspapper mellan varje fäll
  • Spara torrt, inte direkt på betonggolv

Här finns en bra norsk film om ullhantering, klippning mm.